Donează 20%

Implicarea ta e importantă!

Odată cu actualizarea Noului Cod Fiscal în anul 2016 prin Legeanr. 227/2015, acesta prevede că orice companie poate direcţiona 20% din impozitul pe profit către un ONG care susţine o cauză socială. Însă, chiar şi în acest moment, puţini manageri și chiar contabili ştiu că au această libertate de alegere care nu îi costă absolut nimic.

Orice companie poate direcţiona 20% din impozitul pe profit către un ONG. Cum redirecţionez?

Modalitatea de direcţionare este foarte simplă: compania îşi calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit, apoi încheie un contract de sponsorizare cu ONG‐ul susţinut, cheltuielile fiind deductibile.

Extras din Codul Fiscal, titlul 2, cap. II, art. 21, alin. 4, lit. p):

„(…) contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, (…) scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

 • 5‰ (la mie) din cifra de afaceri;
 • 20% (la sută) din impozitul pe profit datorat.”

Orice companie poate direcţiona 20% din impozitul pe profit către un ONG. Care sunt avantajele?

La nivel micro, compania care alege să direcţioneze 20% din impozitul pe profit către un ONG care susţine o cauză socială beneficiază de următoarele avantaje:
libertatea de a alege destinaţia unei sume care, în alte condiţii, ar ajunge oricum la stat;
contribuţia la o cauză nobilă printr‐o procedură 100% transparentă, fără niciun fel de cheltuială.
La nivel macro, contribuţia fiecărei companii la acest program ar determina un progres semnificativ în soluţionarea şi prevenirea problemelor sociale.

Ce schimbare pot determina?

Poţi să te implici chiar acum prin mecanismul simplu de redirecţionare a 20% din impozitul pe profit şi, fără să cheltuieşti nimic, vei câştiga mult:

 • vei creşte reputaţia companiei tale în comunitate prin asocierea cu o cauză socială derulată în beneficiul acelei comunități;
 • vei determina o mai mare competitivitate a companiei tale printr‐o imagine îmbunătăţită de contribuţia la o cauză socială importantă;
 • vei inspira mai mult respect în rândul angajaţilor, care vor fi mândri să lucreze pentru o companie care se implică în cauze sociale;
 • vei beneficia de mai multă vizibilitate, acțiunile noastre fiind intens mediatizate național și internațional prin GRANTUL GOOGLE.

Sponsorizarea în bani sau bunuri

Cea mai întâlnită formă de implicare socială este cea a sponsorizării prin care o companie oferă o anumită sumă de bani sau o cantitate de bunuri unei entități nonprofit. Este o modalitate foarte facilă prin care o firmă poate susține o anumită cauză și care îi permite să beneficieze de deduceri.

Pentru persoane juridice (firme):

Potrivit Codului Fiscal, art 21, aliniatul 4, litera p: plătitorii de impozit pe profit au posibilitatea de a scădea din impozitul pe profit datorat sumele aferente sponsorizării și/sau mecenatului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • sunt în limita a 0.5‰ din cifra de afaceri
 • nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat

Pentru persoanele fizice autorizate (PFA):

Persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice în mod independent vor putea să‐și deducă din venitul brut cheltuielile de sponsorizare efectuate conform legii, în limita a 5% dintr‐o bază de calcul.Această bază de calcul se determină ca diferență dintre venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cele de sponsorizare, mecenat sau protocol.

Sponsorizările se pot face în bani sau bunuri

Sponsorizarea presupune încheierea unui contract în două exemplare între sponsor și beneficiar, cu ștampilă și semnătură respectiv număr de înregistrare.

Pentru ca acest contract să aibă valoare juridică trebuie să existe dovada oferirii/primirii sponsorizării.

Aceasta înseamnă:

 • chitanță sau ordin de plată în cazul sponsorizărilor în bani.
 • proces verbal de predare primire sau factură pe zero în cazul bunurilor.

Evidenţa contabilă a sponsorizărilor:

Sponsorizarea în bani sau în bunuri se va consemna în evidența contabilă a sponsorului și a beneficiarului sponsorizării, dacă prin lege aceștia au obligația organizării și conducerii contabilității proprii, pe baza documentelor care atestă efectuarea plății sau predarea respectiv primirea banilor.

În cazul bunurilor acestea se evaluează astfel:

 • la prețul de vânzare al sponsorului, fără TVA, în cazul în care bunurile sunt produse de sponsor;
 • la prețul de cumpărare de pe piață, fără TVA, în cazul în care sponsorul doar comercializează acele bunuri, fapt dovedit pe baza facturii fiscale de achiziționare;
 • la valoarea în vamă a bunurilor primite ca sponsorizare din străinătate.

Sponsorul va efectua următoarele înregistrări contabile:

 • 6582 ‐ “Donaţii şi subvenţii acordate” = …%
 • 5121 ‐ Bancă (dacă se face prin virament)
 • 5311 ‐ Casă (dacă se face plata numerar)
 • 6582 ‐ “Donaţii şi subvenţii acordate” = 3XX (dacă sponsorizarea se face în produse)

Orice companie poate direcţiona 20% din impozitul pe profit către un ONG. Ce trebuie să fac?

Totul se rezumă la încheierea unui Contract de Sponsorizare între firma dvs. şi ASOCIAŢIA BE YOU, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit.

În urma folosirii sumei donate, veţi primi un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au fost cheltuiți.

Împreună reușim!