REGULAMENTUL DE EXAMINARE

REGULAMENTUL DE EXAMINARE

AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FREESTYLE KICKBOXING

COMISIA CENTRALĂ DE ACORDARE A GRADELOR

Art. 1.1 – Comisia centrală de acordare a gradelor este compusă din Președintele Comisiei Tehnice și încă 2 membri ai Comisiei Tehnice.

Art. 1.2 – La alegerea celorlalți membri, se vor avea în vedere următoarele criterii:

aptitudinile, cunoștințele și capacitatea candidaților pentru activitatea pe care aceștia o vor desfășura în cadrul Comisiei Centrale de acordare a gradelor;
vechimea în activitatea desfășurată;
rezultatele și contribuția la dezvoltarea și afirmarea Freestyle Kickboxing-ului în România;
comportarea și ținuta morală, pasiunea și disponibilitatea de a desfășura activități în cadrul comisiei Centrale de acordare a Gradelor;
cunoașterea tuturor regulamentelor FRFK.

EXAMINAREA CANDIDAȚILOR

Art. 2.1 – Examinarea candidaților pentru gradele 10-1 Kyu se poate face de către instructorul sau antrenorul clubului din care fac parte candidații, cu condiția ca acesta să fie legitimat la FRFK cu taxe la zi, să aibă gradul omologat FRFK și să aibă aprobarea Președintelui Comisiei Tehnice, aprobare dată în scris.

Art. 2.2 – Examinarea candidaților pentru centura neagră se face numai de către o comisie de examinare, formată din 3 membri: Președintele Comisiei Tehnice, instructorul sau antrenorul clubului care solicită examinarea, cu condiția ca acesta să fie legitimat la FRFK cu taxe la zi, să aibă gradul omologat FRFK, să aibă aprobarea Președintelui Comisiei Tehnice și să aibă cu cel puțin 2 Dan mai mult decât cel mai mare grad pentru care se solicită examinarea. Cel de-al treilea membru va fi desemnat de către Comisia Tehnică.

Art. 2.3 – Activitatea examinatorilor se face pe bază de voluntariat, cheltuielile de cazare, masă și transport vor fi suportate de către clubul care organizează evenimentul.

PROCEDURA DE EXAMINARE

Art. 3.1 – Cotizațiile de examinare pentru centurile negre, precum și formularul de examinare, sunt înaintate Federației Române de Freestyle Kickboxing de către instructorul sau antrenorul candidaților examinați, cu cel puțin 5 zile înaintea examenului.

Art. 3.2 – Pentru centurile colorate se va înainta Federației Române de Freestyle Kickboxing formularul de examinare de către instructorul sau antrenorul candidaților examinați, la cel mult 5 zile de la data examenului.

Art. 3.3 – Toate diplomele examenului de grad se vor achiziționa de la FRFK, conform cotizațiilor aflate în vigoare la momentul respectiv.

CRITERII DE EVALUARE PENTRU ACORDAREA GRADELOR

Art. 4.1 – Examinatorii vor ține cont de următoarele:

concentrarea ca și convingere a reușitei la examen, hotărârea de a da 100% din abilitățile lui/ei;
poziția – contact bun cu solul;
forma corectă a tehnicilor;
coordonarea braț/picior;
impresia generală;
tranziția de la o tehnică la alta;
poziția șoldurilor și rotația trunchiului;
echilibrul;
forța;
viteza;
controlul loviturilor;
strigătul de luptă;
aspectul mental, autocontrol;
direcția privirii;
respirația;

ANEXE – tabel cotizații, tabel timp între examinări, syllabus, fișă de examinare