REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A COMPETIȚIILOR ORGANIZATE SUB EGIDA FRFK

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A COMPETIȚIILOR ORGANIZATE SUB EGIDA FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FREESTYLE KICKBOXING

OBȚINEREA APROBĂRII ORGANIZĂRII UNEI COMPETIȚII SUB EGIDA FRFK

Toate competițiile organizate sub egida FRFK vor fi înscrise în calendarul competițional anual.

Cluburile care doresc organizarea unei competiții trebuie să trimită către Secretariatul FRFK o adresă cu locul și data de organizare a competiției propuse, până la data de 10 decembrie a anului competițional în curs, pentru calendarul anului următor.

În urma aprobării se va încheia un protocol între FRFK și clubul respectiv.

ORGANIZAREA UNEI COMPETIȚII SUB EGIDA FRFK – REGULI MINIME PENTRU O BUNĂ DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI

Competițiile se pot desfășura numai în orașe, care au acces obligatoriu de la drumul național, în săli cu:

 • tribune;
 • vestiare separate pentru băieți și fete;
 • spațiu de încălzire pentru sportivi;
 • spațiu adecvat pentru podium (însoțit de drapelul național pentru Cupa României și Naționale și de bannerul oficial FRFK și opțional și de bannerul organizatorului);
 • spațiu pentru secretariat – dacă este posibilă o încăpere separată, sau delimitată;
 • sala sau spațiu de protocol, care poate fi folosită și pentru ședința tehnică și pentru ședința de arbitraj.
ATRIBUȚIILE ORGANIZATORULUI
 • să pună la dispoziția participanților condiții decente de cazare și la prețuri cât mai acceptabile;
 • să asigure transportul intern în limita posibilităților, dacă distanțele între punctele de cazare și desfășurare a competiției sunt mari (să specifice distanța) – contra cost;
 • să asigure sala sau hotelul oficial unde se vor afișa programele de competiție și tragerile la sorți;
 • să rezerve și să închirieze sala de competiții;
 • să transmită invitațiile la cluburi;
 • să aibă suprafețe de competiție amenajate cu tatami (echipate pentru concurs: cu mese, tabelă de scor, cronometre, scaune, curent electric);
 • să aibe asigurată asistența medicală de specialitate, însoțită de ambulanță;
 • să aibe agenți de pază sau voluntari pentru menținerea ordinii, după posibilitățile organizatorului;
 • să asigure mediatizarea evenimentului prin presa scrisă și/sau audiovizuală
 • să asigure:
 • să asigure afișul competiției;
 • să asigure diplome de concurs;
 • să asigure diplome de onoare pentru oficiali sau oficialitățile locale și pentru sponsori;
 • să asigure premii în bani sau obiecte în limita posibilităților (medaliile acordate sportivilor vor avea minim 50 mm);
 • să asigure plachete sau alte obiecte simbolice pentru oficiali și arbitri;
 • să asigure sala pentru ședințele tehnice, cursuri de arbitraj, etc;
 • să asigure mese și scaune corespunzătoare pentru suprafețele de concurs;
 • să asigure masa oficială cu scaune;
 • să asigure masa de presă, masa pentru ambulanță cu scaune;
 • să asigure sistemul audio de amplificare pentru anunțurile oficiale;
 • să asigure invitații pentru oficialitățile orașuui și celelalte foruri sau personalități marcante (primărie, prefectură, judecătorie, procuratură, poliție, armată, firme importante atrase ca sponsori, personalități din diverse domenii)
 • să asigure comunicate de presă;
 • să asigure drapelul României;
 • să asigure podium de premiere cu dimensiuni corespunzătoare.

Se va asigura protocol separat pentru arbitri pe timpul desfășurării competiției și pentru oficialitățile invitate și presă. De asemenea, la masa oficială se va asigura un protocol minim: pahare, sucuri, apă, cafea.

În limita posibilităților, se va asigura un program demonstrativ.

În limita posibilităților se vor organiza conferințe de presă.

Sala de concurs și sala de conferințe va fi pavoazată cu reclamele sponsorilor și bannerul oficial FRFK.

La festivitatea de deschidere, obligatoriu se va asculta un fragment din imnul național.

Organizatorul are obligația să solicite Colegiului Central al Arbitrilor, numărul potrivit de arbitrii, și să îi plătească pe aceștia, conform Statutului Arbitrilor aflat în vigoare la desfășurarea competiției.

Organizatorul își va face rost de voluntari pentru:

 • așezat și strâns:
 • tatami;
 • bannere;
 • mese și scaune;
 • podium premiere;
 • curățenie în timpul competiției (hârtie igienică la baie, săpun, coșuri de gunoi golite, etc)
 • festivitatea de premiere
 • scrierea diplomelor.

Organizatorul are dreptul de a folosi numele propriu, al departamentului, al federației, în organizarea, promovarea și contractarea serviciilor necesare desfășurării concursului.

Sumele încasate din taxele de concurs, sponsorizări sau donații, se constituie ca venit pentru organizarea evenimentului, iar organizatorul va dispune de ele conform legii. La federație trebuie să vireze imediat după terminarea competiției 20% din încasările din cotizațiile de participare ale sportivilor (în cazul Cupelor României sau a Campionatelor Naționale) sau 5 lei/sportiv (în cazul altor cupe).

Toate cheltuielile legate de desfășurarea campionatului vor fi asigurate de organizator, dacă nu există un protocol semnat cu federația prin care se specifică alte condiții.

Organizatorul poate aduce modificări evenimentului, numai cu acordul scris al Comisiei de Organizare Competiții.

COMISIA DE ORGANIZARE COMPETITII

Comisia de competitii este numita de Biroul Federal si este alcatuita din 3 membri pe functii si responsabilitati dupa cum urmeaza;

 • presedinte,
 • vicepresedinte,
 • secretar.
ATRIBUȚIILE COMISIEI DE ORGANIZARE COMPETIȚII

Organizatorul competiției trebuie să colaboreze cu Comisia de Organizare Competiții și să stabilească toate lucrurile de care are nevoie la competiție.

Comisia de Organizare Competiții va pune la dispoziție 2 suprafețe de 6×6 m, formate din plăci de tatami. Transportul acestora se va face conform înțelegerii dintre Comisia de Organizare Competiții și Organizatorul competiției.

Predarea și primirea echipamentelor aduse de către Comisia de Organizare Competiții se va face numai cu proces verbal.

În cazul distrugerii parțiale sau totale a echipamentelor primite de la Comisia de Organizare Competiții, organizatorul va plăti contravaloarea produsului respectiv.

Atribuțiile Comisiei de Organizare Competiții sunt:

 • comunicarea calendarului competitional cluburilor
 • invitarea cluburilor la evenimentele federatiei (prin e-mail; telefon; sms; whatsapp; facebook; instagram; messanger, etc)
 • pancartelor cu numele cluburilor participante;
 • tabele de scor pentru kata;
 • tabelelor de scor pentru probele de luptă; (chirie)
 • fișelor de arbitraj
 • calculatorului pentru scorul de la kata
 • pixurilor;
 • gongului pentru probele de ring;
 • bannerului oficial FRFK;
 • fețelor de masă pentru suprafețe;
 • fețelor de masă pentru masa de protocol, presă și de ambulanță;
 • stegulețe de masă;
 • prelungitoare;
 • 12 clickere;
 • 2 cronometre;
 • lanț și față de masă premiere.

Conceperea și redactarea desfășurătorului competiției, cu respectarea regulamentelor de concurs se va face de către Comisia de Organizare Competiții în colaborare cu organizatorul.

La maxim 5 zile de la organizare evenimentului, Comisia de Organizare Competiții va transmite organizatorului rezultatele concursului.

OBSERVATORUL FEDERAL

La fiecare competiție organizată sub egida FRFK, Comisiei de Organizare Competiții va delega un Observator Federal (poate fi unul din membrii comisiei de organizare competitii), care va urmări respectarea prezentului Regulament. Observatorul Federal este reprezentantul FRFK la orice competiție, drept pentru care are autoritate totală pe timpul concursului, el răspunzând de buna desfășurare a competiției.

După ce a efectuat toate procedurile de verificare premergătoare începerii competiției, Observatorul Federal va conduce Ședința Tehnică unde va prezenta pe scurt Regulamentul de Desfășurare a Competițiilor, cât și măsurile care se vor aplica în caz de abateri grave în diferite forme.

La ședință vor participa obligatoriu: organizatorul competiției, reprezentantul Comisiei Centrale de Arbitrii, medicul competiției, șeful dispozitivului de ordine și siguranță și câte un delegat din partea fiecărui club sportiv participant.

La încheierea ședinței se va întocmi foaia de competiție, care va fi semnată de toți cei prezenți la ședință.

După terminarea competiției, Observatorul Federal va întocmi raportul de competiție, în care va nota toate neregulile constatate pe parcursul competiției și măsurile pe care le-a luat.

Observatorul Federal va trimite Comisiei de Organizare Competiții, în termen de 48 de ore foaia de competiție, raportul de competiție și poze cu amenajarea sălii pe care le va atașa la cele două documente.

Atribuțiile Observatorului Federal sunt:

verifică amenajarea sălii de concurs, care trebuie să fie conform regulamentului;
verifică dispozitivul de ordine și siguranță;
verifică dacă ambulanța este dotată conform gradului de risc;
urmărește de aproape buna desfășurare a concursului;
intervine imediat în cazul în care constată nereguli și cere responsabilului pe domeniul respectiv remedierea imediată a problemei;
în situații de abateri foarte grave, poate merge până la întreruperea temporară a competiției sau chiar suspendarea totală.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 6.6 – Prezentul regulament a fost supus aprobării Biroului Federal al FRFK din data de 19.02.2017 și intră în vigoare în data de 20.02.2017.