STATUT FRFK

STATUT ACTUALIZATAL FEDERATIEI ROMANE DE FREESTYLE KICKBOXING

Incheiat astazi 20.08.2016

CAPITOLUL I
DENUMIRE, STATUT JURIDIC, COMPONENTA, DURATA DE FUNCTIONARE, SEDIU, PATRIMONIU
Art. 1. Denumirea FEDERATIEI este: FEDERATIA ROMANA DE FREESTYLE KICKBOXING conform dovezii de disponibilitate denumire numarul 118155 din data de 15.11.2012. In conformitate cu prevederile legii FEDERATIA ROMANA DE FREESTYLE KICKBOXING se organizeaza si functioneaza in baza statutului propriu.
FEDERATIA ROMANA DE FREESTYLE KICKBOXING este o structura sportiva de interes national, singura autorizata sa organizeze si sa controleze in Romania activitatea sporturilor prevazute in art. 4 din prezentul statut.
Art. 2. FEDERATIA ROMANA DE FREESTYLE KICKBOXING este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ.
Personalitatea juridica a FEDERATIEI ROMANE DE FREESTYLE KICKBOXING este dobandita in conditiile legii.

Art. 3. FEDERATIA ROMANA DE FREESTYLE KICKBOXING este constituita prin asocierea Cluburilor si Asociatiilor Judetene si din Municipiul Bucuresti de freestyle kickboxing afiliate si recunoscute de ea, respectiv:

A. MEMBRI FONDATORI:
1. CLUBUL SPORTIV JISSEN DO
2. CLUBUL SPORTIV IMPACT
3. CLUBUL SPORTIV KAMI
4. ASOCIATIA SPORTIVA TOP PERFORMANCE
5. CLUBUL SPORTIV HONTAI
6. CLUBUL SPORTIV TAMASHYI
7. CLUBUL SPORTIV GYM MAR STRONG
8. CLUBUL SPORTIV SCORPIONS
9. CLUBUL SPORTIV SHIN DO
10.CLUBUL SPORTIV SABAKI
11.CLUBUL SPORTIV KARATE J.K.A.
12.CLUBUL SPORTIV SINCRON
13.CLUBUL SPORTIV TSUNAMI
14.CLUBUL SPORTIV MARTIAL ARTS DEJ
15.CLUBUL SPORTIV TAIGAI AI RYU

B. MEMBRI ASOCIATI:
16. ASOCIATIA CLUB SPORTIV REAL GYM
17. ASOCIATIA CLUB SPORTIV JUNIORII TUZLA
18. ASOCIATIA CLUB SPORTIV GREEN DRAGON
19. ASOCIATIA CLUB SPORTIV ULTIMATE KICKBOXING SIGHET
20. CLUBUL SPORTIV NAVODARI
21. ASOCIATIA “CLUBUL SPORTIV KYODAI”
22. ASOCIATIA AKATSUKI MARTIAL FIGHTS
23. ASOCIATIA CLUB SPORTIV SHINTO WADO
24. ASOCIATIA SPORTIVA SI DE TINERET WING CHUN ROMANIA
25. CLUBUL SPORTIV MIXED MARTIAL ARTS
26. ASOCIATIA SPORTIVA “CRISS RYU” BUZAU
27. ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV THAI GYM GERULA
28. CLUBUL SPORTIV DROBETA FIGHTING MEN A&G

Art. 4. Structura FEDERATIEI este departamentala si cuprinde:
Departamentul de Freestyle- Kickboxing
Departamentul de Discipline Asociate
Toate ramurile de sport componente ale FEDERATIEI se bucura de drepturi egale în ceea ce priveste reprezentarea, dezvoltarea lor, sustinerea morala, tehnica si, dupa caz, materiala din partea FEDERATIEI.
Departamentul care doreste desprinderea din FEDERATIE in vederea formarii de federatie proprie, poate face acest lucru avand acordul a 2/3 din membrii departamentului respectiv.
Infiintarea de noi departamente in cadrul FEDERATIEI se va face cu acordul Adunarii Generale.
Art. 5. Durata de functionare a FEDERATIEI este nelimitata.
Art. 6. Patrimoniul FEDERATIEI este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 1.500 RON, initial, si este alcatuit din urmatoarele aporturi în natura si/sau în bani depuse de membri fondatori astfel:

1. CLUBUL SPORTIV JISSEN DO cu suma de 600 RON;
2. CLUBUL SPORTIV IMPACT cu suma de 200 RON;
3. CLUBUL SPORTIV KAMI cu suma de 10 RON;
4. ASOCIATIA SPORTIVA TOP PERFORMANCE cu suma de 10 RON;
5. CLUBUL SPORTIV HONTAI cu suma de 10 RON;
6. CLUBUL SPORTIV TAMASHYI cu suma de 200 RON;
7. CLUBUL SPORTIV GYM MAR STRONG cu suma de 10 RON;
8. CLUBUL SPORTIV SCORPIONS cu suma de 10 RON;
9. CLUBUL SPORTIV SHIN DO cu suma de 10 RON;
10.CLUBUL SPORTIV SABAKI cu suma de 200 RON;
11.CLUBUL SPORTIV KARATE J.K.A. cu suma de 10 RON;
12.CLUBUL SPORTIV SINCRON cu suma de 200 RON;
13.CLUBUL SPORTIV TSUNAMI cu suma de 10 RON;
14.CLUBUL SPORTIV MARTIAL ARTS DEJ cu suma de 10 RON;
15.CLUBUL SPORTIV TAIGAI AI RYU cu suma de 10 RON;
si este constituit din totalitatea mijloacelor banesti existente in contul FEDERATIEI la data desfasurarii Adunarii Generale.

Art. 7. Sediul FEDERATIEI este in Municipiul Bucuresti, Str. Lespezi, nr. 6, sector 5.

CAPITOLUL II
SCOP si OBIECTIVE
Art. 8. SCOPUL FEDERATIEI este de valorificare a aptitudinilor individului intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie pentru imbunatatirea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei; acela de a aduna practicantii de freestyle- kickboxing din intreaga tara si de a dezvolta un spirit de prietenie si ajutor reciproc intre toate organizatiile sportive.
FEDERATIA va promova atat latura sportiva cat si cea educativa si spirituala.
Pe plan sportiv, FEDERATIA va duce o politica de marire a numarului de practicanti, dintre care sa fie selectati, prin intermediul campionatelor nationale, cei mai valorosi sportivi care sa reprezinte cu cinste Romania in competitiile internationale.
FEDERATIA va promova latura educativa prin organizarea de cursuri de pregatire si perfectionare atat pentru sportivi cat si pentru instructori, antrenori si arbitri. Va colabora de asemenea cu celelalte federatii nationale si cu federatiile europene si mondiale pentru a organiza schimburi de informatii si organizarea de stagii de pregatire.
Art. 9. Obiectivele FEDERATIEI sunt urmatoarele:
a. organizarea, conducerea si controlul ramurilor de sport componente (art.4), pe plan national;
b. dezvoltarea si promovarea sporturilor cuprinse la art. 4 pe intreg teritoriul tarii, sub toate formele lor, fara niciun fel de discriminare pe motive politice, rasiale, religioase, sex sau varsta;
c. promovarea sporturilor practicate nominalizate la art. 4 prin intermediul echipelor reprezentative si cele ale cluburilor sportive, in competitiile internationale;
d. dezvoltarea si statornicirea unor legaturi constante intre FEDERATIE si structurile sportive afiliate, in cadrul unui sistem de gestiune democratica a activitatii bazat pe autonomie, incredere, transparenta, raspundere si loialitate;
e. elaborarea si organizarea sistemului competitional intern prin care se asigura desfasurarea competitiilor nationale si locale, la toate categoriile de varsta si sex. Competitiile interne se vor desfasura dupa regulamentele proprii ale federatiei.
f. organizarea procesului de selectie, formare, pregatire si perfectionare continua a sportivilor in concordanta cu cerintele necesare obtinerii de rezultate pe plan international;
g. perfectionarea continua a nivelului de calificare a specialistilor: antrenori, instructori, arbitri, etc, in colaborare cu institutiile autorizate;
h. dezvoltarea bazei materiale necesare desfasurarii tuturor activitatilor prezentate in obiectul de activitate (competitii, antrenamente, cercetare, pregatirea loturilor nationale, etc.);
i. reprezentarea si apararea intereselor sporturilor nominalizate la art. 4, pe plan intern si international;
j. extinderea si imbunatatirea relatiilor de cooperare cu federatiile de specialitate din alte tari, precum si cu forurile mondiale si europene la care FEDERATIA este afiliata;
k. colaborarea cu alte federatii, asociatii, fundatii sau organisme de specific (inclusiv societati comerciale) din tara sau strainatate, in vederea realizarii obiectului de activitate;
l. promovarea spiritului de fair-play in competitii si in salile de antrenament;
m. interzicerea folosirii substantelor dopante in activitatea sportiva si pedepsirea celor care le utilizeaza;
n. organizarea unor activitati de cercetare in domeniul artelor martiale, cat si organizarea de seminarii, conferinte, cursuri pentru prezentarea rezultatelor acestor cercetari;
o. valorificarea de materiale sportive specifice domeniului artelor martiale cat si a celor nespecifice;
p. elaborarea si editarea de publicatii proprii privind activitatea artelor martiale, producerea si valorificarea materialelor tehnice si publicitare legate de domeniu sau de activitate (casete video, DVD, compact discuri, reviste, carti, pliante, calendare, agende, tricouri, genti, etc.);
q. colectarea, prelucrarea si prezentarea pe diferite suporturi a informatiilor din domeniul sportului, cât si valorificarea acestora.

CAPITOLUL III
ATRIBUTIILE FEDERATIEI ROMANE DE FREESTYLE KICKBOXING
Art. 10. FEDERATIA organizeaza activitatea departamentelor, precum si propria activitate in concordanta cu prezentul statut, cu regulamentele si hotararile adoptate de organele sale potrivit competentelor.
Art. 11. Principalele atributii ale FEDERATIEI, sunt:
a. elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a freestyle- kickboxing-ului si controleaza aplicarea acesteia de catre membrii afiliati;
b. organizeaza activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel national, in baza normelor si regulamentelor adoptate potrivit prezentului statut si omologheaza rezultatele lor;
c. intocmeste calendarul sportiv intern si international al departamentelor si sprijina desfasurarea acestor activitati;
d. elaboreaza si adopta regulamente si norme de organizare, tehnice, financiare si de asigurare materiala pentru activitatea proprie;
e. organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor din cadrul FEDERATIEI, privind formarea, perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora pe baza unui regulament propriu de functionare;
f. elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor de performanta din cadrul loturilor nationale de stil la competitiile internationale;
g. colaboreaza cu Ministerul Educatiei Nationale si/sau cu institutiile din structurile acestuia pentru formarea si perfectionarea specialistilor din domeniul freestyle- kickboxing;
h. organizeaza stagii de pregatire sustinute de catre persoane autorizate din tara si din strainatate, pentru sportivi, antrenori, arbitri;
i. intreprinde masuri pentru prevenirea, controlarea si sanctionarea folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor;
j. promoveaza spiritul de fair-play in competitii si in salile de antrenamente, militeaza pentru combaterea violentei si pentru folosirea tehnicilor invatate la antrenamente numai in cazuri de autoaparare;
k. administreaza si gestioneaza mijloacele financiare si materiale aflate in patrimoniu, in conformitate cu prevederile legale, ale statutului, regulamentelor si normelor interne;
l. stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor, contributiilor si penalitatilor care se aplica in activitatea FEDERATIEI;
m. asigura mijloace financiare si materiale prin efort propriu, din activitati nepatrimoniale specifice activitatii sportive sau din activitati economice directe realizate in legatura cu obiectul de activitate al FEDERATIEI;
n. se poate asocia cu persoane fizice sau juridice in scopul constituirii de societati comerciale sau pentru participarea cu parti sociale la societati comerciale, fondurile obtinute fiind utilizate pentru activitatea specifica FEDERATIEI;
o. exercita autoritatea disciplinara in domeniul sau de activitate in conditiile prevazute de Lege si in concordanta cu statutul si regulamentele proprii;
p. reprezinta, sustine si apara interesele disciplinelor componente pe plan intern, in relatiile cu ANS Comitetului Olimpic Roman, autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu alte institutii si organizatii, precum si pe plan international, in relatiile cu forurile mondiale si europene la care este afiliata, cu federatiile de profil din alte tari sau alte foruri internationale cu implicatii in domeniul de activitate al FEDERATIEI.
Art. 12. FEDERATIA ROMANA DE FREESTYLE KICKBOXING elaboreaza si adopta, prin intermediul organelor sale, potrivit competentelor care le sunt atribuite in statut, urmatoarele documente:
• Regulamentul de organizare si functionare al FEDERATIEI ROMANE DE FREESTYLE KICKBOXING;
• Normele de clasificare sportiva;
• Regulamentul privind statutul si transferul sportivilor;
• Alte regulamente sau norme specifice necesare desfasurarii activitatii propuse;
Art. 13. Statutul, regulamentele, normele si hotararile emise si aprobate de catre organele FEDERATIEI ROMANE DE FREESTYLE KICKBOXING sunt obligatorii pentru toti membrii FEDERATIEI si membrii acestora.

CAPITOLUL IV
AFILIEREA STRUCTURILOR SPORTIVE
Art. 14. In conformitate cu prevederile legilor in vigoare la FEDERATIA ROMANA DE FREESTYLE KICKBOXING se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridica legal constituite:
a. cluburi sportive persoane juridice de drept privat;
b. cluburi sportive persoane juridice de drept public;
c. asociatii judetene de freestyle kickboxing si a municipiului Bucuresti;
Asociatiile sportive constituite ca structuri sportive fara personalitate juridica potrivit legislatiei in vigoare si oficial recunoscute, se pot afilia numai la Asociatia Judeteana de Freestyle Kickboxing, legal constituita, oficial recunoscuta si afiliata la FEDERATIA ROMANA DE FREESTYLE KICKBOXING.
Afilierea structurilor sportive se va face pe baza de cerere tip emisa de FEDERATIA ROMANA DE FREESTYLE KICKBOXING.
Cererea contine, sub sanctiunea nulitatii:
a. numarul de identificare;
b. Denumirea structurii sportive;
c. Sediul-judetul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;
d. Organe de conducere si administrare;
e. Culorile clubului;
f. Data, semnatura, stampila.
La cerere se anexeaza urmatoarele inscrisuri doveditoare:
a. actul constitutiv si statutul, copie;
b. copie de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice, copie de pe incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in cazul structurilor sportive cu personalitate juridica;
c. copie de pe Certificatul de inmatriculare in Registrul Comertului, in cazul societatilor comerciale sportive pe actiuni;
d. dovada sediului;
e. dovada patrimoniului.
f. Dovada achitarii taxei de afiliere.
In situatia indeplinirii conditiilor statutare, Biroul Federal hotaraste afilierea provizorie pe care o supune spre ratificare primei adunari generale, care decide afilierea definitiva, in urma careia structura sportiva devine membra a FEDERATIEI.

CAPITOLUL V
MEMBRII, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA
Art. 15. Membrii ai FEDERATIEI ROMANE DE FREESTYLE KICKBOXING sunt structurile sportive care detin Certificatul de identitate sportiva si care au primit avizul de afiliere din partea Adunarii Generale a FEDERATIEI.
Categoriile de membrii ai FEDERATIEI sunt urmatoarele:
• Membru fondator – cei care au constituit FEDERATIA si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
• Membru asociat – cei care se asociaza ulterior fondarii si contribuie moral si material la completarea patrimoniului FEDERATIEI.
Art. 16. Drepturile membrilor fondatori si a membrilor asociati sunt urmatoarele:
a. sa exercite competentele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele si hotararile FEDERATIEI;
b. sa exercite autonom atributiile stabilite prin statutul si regulamentele proprii, in limitele lor de competenta si fara a incalca autoritatea FEDERATIEI;
c. sa participe la competitiile oficiale nationale si internationale organizate de FEDERATIE;
d. sa participe la competitii internationale cu acordul FEDERATIEI;
e. sa aiba reprezentanti si sa participe in Adunarea Generala a FEDERATIEI, sa-si exercite dreptul la vot, sa fie alesi in organele FEDERATIEI;
f. sa prezinte propuneri Biroului Federal si Adunarii Generale, sa initieze proiecte si sa participe activ la elaborarea hotararilor;
g. sa fie informati despre activitatea si rezultatele FEDERATIEI.
Art. 17. Obligatiile membrilor fondatori si a membrilor asociati sunt:
a. sa respecte Cartea Olimpica a Comitetului Olimpic International si de a afisa nobilul spirit olimpic;
b. sa recunoasca si sa respecte prevederile prezentului statut, ale regulamentelor, normelor si hotararilor FEDERATIEI;
c. sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul FEDERATIEI, precum si oficialilor acesteia;
d. sa-si achite integral si la termenele stabilite taxele si cotizatiile fata de FEDERATIE;
e. sa asigure preluarea obligatiilor pentru membrii lor individuali (sportivi, antrenori, arbitri) fata de FEDERATIE;
f. sa permita controlul dispus de FEDERATIE;
g. sa garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere;
h. sa pledeze pentru sportivitate si fair-play in timpul competitiilor si antrenamentelor;
i. sa obtina acordul FEDERATIEI pentru organizarea si participarea la competitii sportive interne si internationale; acest acord va fi dat in scris de catre Biroul Federal.
Art. 18. Anularea calitatii de membru fondator sau membru asociat
18.1. Calitatea de membru fondator sau membru asociat poate fi anulata in urmatoarele cazuri:
a. retragerea din FEDERATIE;
b. dizolvarea structurii sportive;
c. excluderea membrului pentru neplata contributiilor datorate FEDERATIEI pe o durata de cel putin doi ani, pentru lipsa activitatii in cadrul FEDERATIEI (lipsa din cadrul Adunarii Generale, lipsa unui punct de vedere cu privire la deciziile importante ce angajeaza FEDERATIA, lipsa activitatii de natura sportiva, etc);
d. revocarea recunoasterii ca structura sportiva, potrivit legii, si in consecinta radierea din evidentele FEDERATIEI;
e. dizolvarea FEDERATIEI;
18.2. Orice Membru care doreste sa se retraga din FEDERATIE va trimite o comunicare scrisa Secretariatului General. Calitatea sa de Membru va inceta imediat, dar nu se vor restitui taxele de membru platite.
18.3. Biroul Federal are puterea de a exclude un membru pentru violarea grava a Statutului sau regulamentelor FEDERATIEI. In acest caz, Adunarea Generala va lua decizia finala.
18.4. Excluderea membrilor se discuta si se supune la vot in cadrul Adunarii Generale, pentru motive temeinice care aduc atingere imaginii, patrimoniului, activitatii FEDERATIEI sau a celorlalti membri ai FEDERATIEI, cat si in cazul prevazut de art. 18.1, lit c).
Art. 19. Membrii asociati sunt structurile sportive cu personalitate juridica si care au primit din partea Biroului Federal aprobarea de afiliere. Acestia pot participa la toate activitatile FEDERATIEI ca membrii asociati putand lua parte la actul decizional.
Art. 20. O structura sportiva poate obtine statutul de Membru Asociat numai cu aprobarea Adunarii Generale a FEDERATIEI. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca se stabilesc de catre Adunarea Generala si se vor regasi in Regulamentul de Organizare si Functionare al FEDERATIEI.
Art. 21. Orice modificare survenita in Actul Constitutiv si in Statutul unei structuri sportive trebuie notificata si FEDERATIEI ROMANE DE FREESTYLE KICKBOXING in termen de maxim 30 zile de la data pronuntarii sentintei definitive a instantei judecatoresti.

CAPITOLUL VI
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE FEDERATIEI
Art. 23. Organele de conducere, administrare si control ale FEDERATIEI sunt:
1. Adunarea Generala;
2. Biroul Federal;
3. Comisia de Cenzori;
4. Comisia de Apel.

ADUNAREA GENERALA
Art. 24. Adunarea Generala este forul de conducere al FEDERATIEI si este alcatuita din totalitatea membrilor FEDERATIEI.
Norma de reprezentare este de catre un delegat cu drept de vot din partea fiecarei structuri sportive afiliate.
Delegatii se vor prezenta la Adunarea Generala cu mandat scris si stampilat emis de structura sportiva afiliata.
Numai delegatii prezenti si abilitati sa voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la vot.
Votul prin corespondenta nu este admis.
Art. 25. Sedintele Adunarii Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarea Generala Ordinara se intruneste o data pe an, in primul trimestru, iar cea Extraordinara, ori de cate ori este necesar. Adunarea Generala are drept de control permanent asupra Biroului Federal si Comisiei de Cenzori.
Art. 26. Convocarea membrilor la sedintele Adunarii Generale Ordinare se face de catre Biroul Federal prin unul din urmatoarele mijloace: fax, posta electronica, publicare intr-un ziar de larga raspandire si/sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, expediata cu cel putin 10 de zile inaintea datei fixate pentru sedinta.
Convocarea va cuprinde data, ora si locul desfasurarii, ordinea de zi – cu mentionarea expresa a temelor ce vor fi dezbatute;
• daca pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea si/ sau completarea Statutului, convocarea trebuie sa cuprinda si textul integral al acestora;
• propunerile si cererile ce se doresc a fi incluse in ordinea de zi a Adunarii Generale trebuie sa fie transmise de catre membri sau de catre Biroul Federal cu cel putin 5 zile inaintea desfasurarii Adunarii la Secretariatul General al FEDERATIEI;
• pot fi dezbatute, in caz de urgenta, si problemele prezentate dupa termenul mentionat, daca acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare, cu conditia ca aceasta hotarare sa se ia de jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.
Art. 27. Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Biroul Federal, ori de cate ori este nevoie, in urma solicitarilor scrise a cel putin 2/3 din numarul membrilor.
Sedinta Adunarii Generale Extraordinare trebuie programata in termen de maximum 5 zile de la data primirii cererii; convocarea membrilor va cuprinde data, ora, locul si ordinea de zi – care va include numai temele pentru care a fost convocata Adunarea.
Art. 28. Adunarea Generala este statutar constituita si are putere de decizie in prezenta a jumatate plus unu din numarul delegatilor cu drept de vot desemnati de membri sa participe la aceasta. In cazul in care se constata ca Adunarea Generala nu are putere de decizie si nu dobandeste aceasta competenta in maximum doua ore de la inceperea sedintei, ea poate fi reconvocata intr-un interval de pana la 30 zile. In acest caz, Adunarea se va desfasura si va avea putere de decizie indiferent de numarul membrilor prezenti.
Art. 29.
1. Hotararile Adunarii Generale se iau in mod valabil, prin vot, de catre jumatate plus unu din totalitatea membrilor FEDERATIEI.
2. In cazul Adunarii Generale reprogramate, hotararile se iau in mod valabil, prin votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.
3. Hotararile se adopta prin vot deschis sau secret (buletin de vot), in raport cu modalitatea adoptata de Adunarea Generala.
Propunerile vor fi supuse la vot in ordinea in care au fost prezentate. Daca pentru aceeasi problema exista mai mult de doua propuneri, ele sunt supuse succesiv votarii si fiecare delegat poate vota numai pentru una dintre propuneri.
Votarea prin vot deschis se poate face prin apel nominal cand cererea in acest sens este acceptata de majoritatea simpla a voturilor delegatilor cu drept de vot prezenti la Adunare.
Nimeni nu este constrans sa voteze.
Art. 30. Adunarea Generala de alegeri se desfasoara din 5 in 5 ani. Propunerile nominale pentru functiile eligibile se vor depune la sediul FEDERATIEI cu minim 5 zile inaintea desfasurarii Adunarii Generale de alegeri.
• Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Daca pentru o functie exista un singur candidat, alegerea se poate face si prin vot deschis.
• Distribuirea si numararea buletinelor de vot se face de catre Comisia de Validare.
• Numarul buletinelor de vot eliberate va fi anuntat de presedintele Comisiei de Validare inainte de numararea voturilor. Daca numarul buletinelor returnate este egal sau mai mic decat numarul buletinelor eliberate, votul este validat. In caz contrar, votul va fi anulat si se va proceda la o alta votare.
• Pentru stabilirea rezultatului votarii se vor lua in calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate si anulate nu intra in calcul.
Art. 31. Functiile supuse alegerii Adunarii Generale sunt:
• PRESEDINTELE FEDERATIEI ROMANE DE FREESTYLE KICKBOXING: va fi desemnat prin vot secret de catre Adunarea Generala Ordinara de Alegeri a FEDERATIEI si are mandat pentru o perioada de cinci ani. Mandatul poate fi reinnoit.
– pentru alegerea Presedintelui FEDERATIEI, membrii vor depune propuneri nominale la Secretariatul FEDERATIEI cu cel putin 5 zile inainte de data la care este convocata Adunarea Generala de Alegeri;
– propunerile pentru functia de Presedinte trebuie sa fie insotite de programe scrise ale fiecarui candidat privind obiectivele pe care doreste sa le realizeze pe perioada mandatului.
Persoanele propuse a candida pentru functia de Presedinte al FEDERATIEI trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minimale:
1. sa fie absolvent al studiilor universitare, cu diploma de licenta;
2. sa fie un practicant al sportului recunoscut de catre entitatile nationale abilitate (diploma de antrenor, diploma de instructor sportiv, etc. recunoscuta de statul roman);
3. sa fie legitimat la unul dintre membrii FEDERATIEI (membri fondatori sau membri asociati);
4. membrul FEDERATIEI din care face parte sa aiba taxele datorate FEDERATIEI achitate la zi;
5. sa fie o persoana care sa vegheze la interesul primordial al FEDERATIEI;
6. sa nu fi suferit vreo condamnare penala.
Pentu alegerea Presedintelui FEDERATIEI este necesara obtinerea majoritatii simple (jumatate plus unu) a voturilor exprimate si validate. In cazul in care niciunul dintre candidati nu obtine numarul necesar de voturi, scrutinul se va repeta, buletinul de vot cuprinzand candidatii clasati pe primele doua locuri dupa primul tur. In caz de egalitate de voturi scrutinul se va repeta, castigand candidatul care are un numar mai mare de voturi.
In cazul in care exista o singura propunere pentru functia de Presedinte al FEDERATIEI si in urma primului tur de scrutin aceasta nu a obtinut majoritatea simpla a voturilor valabil exprimate si validate, se vor face noi propuneri si se va respecta aceeasi procedura de votare.
Daca Presedintele FEDERATIEI isi inceteaza activitatea sau nu isi poate exercita atributiile, unul dintre Vicepresedinti, desemnat de Biroul Federal, va prelua atributiile Presedintelui cel mult pana la Adunarea Generala urmatoare. In acest caz, Adunarea Generala va alege un nou Presedinte conform prezentului Statut.
• Vicepresedintii, in numar de 5 (cinci), vor fi desemnati prin vot de catre Adunarea Generala, in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute; pentru a fi ales, fiecare candidat trebuie sa obtina jumatate plus unu din numarul voturilor exprimate si validate. Mandatul acestora este de 5 ani si poate fi reinnoit.
Persoanele propuse a candida pentru functia de Vicepresedinte al FEDERATIEI trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– sa fie absolvent al studiilor universitare, cu diploma de licenta;
– sa fie un practicant al sportului recunoscut de catre entitatile nationale abilitate (diploma de antrenor, diploma de instructor sportiv, etc), recunoscute de catre statul roman;
– sa fie legitimat la unul dintre membrii FEDERATIEI (membri fondatori sau membri asociati);
– membrul FEDERATIEI din care face parte sa aiba taxele datorate FEDERATIEI achitate la zi;
– sa fie o persoana care sa vegheze la interesul primordial al FEDERATIEI;
– sa nu fi suferit vreo condamnare penala.
• Membrii Biroului Federal: sunt in numar de 7 (sapte), dupa cum urmeaza:
Presedintele – 1 persoana
Vicepresedinte – 5 persoane
Secretar General – 1 persoana
• Membrii Comisiei de Cenzori – Ulterior infiintarii FEDERATIEI, in conditiile Legii, va putea fi aleasa o comisie de cenzori.
• Membrii Comisiei de Apel – Ulterior infiintarii FEDERATIEI, in conditiile Legii, va putea fi aleasa o comisie de apel.
Art. 32.
• Adunarea Generala poate acorda, prin vot deschis, titlul de: ‘’Presedinte de Onoare “ sau ‘’Membru de Onoare” persoanelor cu contributii meritorii in dezvoltarea, promovarea si sprijinirea artelor martiale cuprinse in obiectul de activitate al FEDERATIEI.
• Nominalizarile in acest sens vor fi facute de catre Biroul Federal.
• Presedintii de Onoare si Membrii de Onoare au dreptul sa participe la Adunarile Generale fara drept de vot. Presedintii de Onoare pot participa la sedintele Biroului Federal fara drept de vot.

Art. 33. Atributiile Adunarii Generale sunt:
a. Aproba Statutul si Actul Constitutiv al FEDERATIEI, modificarile si/sau completarile acestora.
b. Aproba programe si planuri de dezvoltare pe termen lung in domeniul de activitate al FEDERATIEI.
c. Aproba cuantumul cotizatiilor si taxelor percepute de FEDERATIE.
d. Aproba planurile anuale de activitate si bugetele de venituri si cheltuieli ale FEDERATIEI.
e. Aproba calendarul competitional intern si international al FEDEARATIEI;
f. Aproba regulamentul de organizare si functionare al FEDERATIEI
g. Alege Presedintele FEDERATIEI, confirma validarea alegerilor desfasurate pentru desemnarea Vicepresedintilor si membrilor Biroului Federal.
h. Alege membrii Comisiei de Cenzori;
i. Aproba raportul privind activitatea Biroului Federal, bilantul contabil, executia bugetara, raportul Comisiei de Cenzori.
j. Decide, in ultima instanta, asupra afilierii, suspendarii si excluderii membrilor FEDERATIEI.
k. Hotaraste in legatura cu dizolvarea FEDERATIEI si lichidarea patrimoniului, conform legii.
l. Aproba procesul verbal oficial al Adunarii Generale.
m. Aproba afilierea structurilor sportive si dobandirea calitatii de membru asociat al FEDERATIEI.
n. Indeplineste orice alte atributii, in conformitate cu prevederile prezentului Statut.
Procesul Verbal al Adunarii Generale semnat de persoanele desemnate sa-l intocmeasca, se pastreaza la Secretariatul FEDERATIEI.
Hotararile Adunarii Generale devin operante si obligatorii pentru FEDERATIE si membrii sai dupa 15 zile de la data adoptarii lor, daca nu exista o alta hotarare a Adunarii Generale in acest sens.
Art. 34. Cheltuielile de participare la Adunarea Generala (transport, cazare, diurna), sunt suportate de catre cluburi.
BIROUL FEDERAL
Art. 35. Biroul Federal conduce activitatea FEDERATIEI in perioada dintre doua Adunari Generale si asigura punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale. Acesta este alcatuit din 7 (sapte) persoane, dupa cum urmeaza:
Presedinte – 1 persoana
Vicepresedinte – 5 persoane
Secretar General – 1 persoana
Pot fi membri ai Biroului Federal persoanele cu cetatenie romana, majore, beneficiind de toate drepturile civile politice, care sunt membrii ai FEDERATIEI si nu au suferit condamnari penale. Biroul Federal poate fi alcatuit si din persoane din afara FEDERATIEI, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
Membrii Biroului Federal care isi incheie mandatul pot fi realesi.
Biroul Federal se intruneste in sedinta ordinara lunar, sau de cate ori este necesar.
Presedintele FEDERATIEI este si Presedintele Biroului Federal.
Hotararile Biroului Federal sunt valabile numai daca sunt adoptate cu majoritate simpla (jumatate plus unu) a voturilor membrilor prezenti la sedinta, cu conditia ca numarul acestora sa fie minim jumatate plus unul din numarul total al membrilor Biroului Federal. In caz contrar, Biroul Federal nu poate lua hotarari.
La fiecare sedinta a Biroului Federal se întocmeste un proces verbal in care se inscriu problemele dezbatute si hotararile adoptate, pe care il semneaza membrii prezenti. Procesele verbale se consemneaza intr-un registru cu file numerotate si se pastreaza la Secretariatul FEDERATIEI. Se pot folosi si reportofoane sau alte mijloace de inregistrare, situatie in care casetele si benzile se inventariaza si se pastreaza la Secretariatul FEDERATIE ca documente oficiale.
Sedintele Biroului Federal nu sunt publice.
Membrii Biroului Federal care pe parcursul unui an calendaristic nu participa la cel putin jumatate din numarul sedintelor acestuia isi pierd calitatea de membru, urmand ca la prima Adunarea Generala sa fie inlocuiti.

Art. 36. Atributiile Biroului Federal.
Biroul Federal are urmatoarele atributii:
1. Actioneaza pentru indeplinirea hotararilor Adunarii Generale si respectarea de catre toti membrii FEDERATIEI a Statutului si Regulamentelor acesteia.
2. Adopta Regulamentul de Organizare si Functionare al FEDERATIEI, atunci cand este mandatat de catre Adunarea Generala.
3. Aproba Statutul si transferul sportivilor de performanta.
4. Aproba normele de Clasificare Sportiva, statutele si regulamentele Asociatie Judetene de Freestyle Kickboxing, precum si alte acte normative privind activitatea FEDERATIEI, cu exceptia celor care intra in competenta Adunarii Generale.
5. Aproba afilierea FEDERATIEI la forurile internationale.
6. Adopta calendarul competitional intern si international; organizeaza competitiile interne de nivel national; aproba omologarea rezultatelor finale ale competitiilor interne ale sporturilor componente FEDERATIEI.
7. Aproba numirea antrenorilor echipelor nationale pe sporturi, componenta nominala a colectivelor tehnice si a loturilor nationale si olimpice pe baza propunerilor departamentelor, precum si planurile de pregatire in baza carora se desfasoara activitatea acestora.
8. Aproba componenta delegatiilor care urmeaza sa participe la competitiile internationale, la propunerea departamentelor.
9. Aproba regulamentele competitiilor interne, care sunt intocmite in conformitate cu regulamentele internationale sau cu regulamentele intocmite de fiecare departament in cazul in care nu exista regulamente internationale.
10. Aproba structura si componenta nominala a comisiilor centrale ale FEDERATIEI, precum si suspendarea sau eliberarea din functie a membrilor respectivelor comisii; coordoneaza activitatea acestora, avand competente de a desfiinta hotararile lor si de a lua decizii noi, ca ultima instanta de recurs.
11. Propune cuantumul taxelor, contributiilor si penalitatilor din activitatea FEDERATIEI si le supune aprobarii Adunarii Generale.
12. Aproba desemnarea reprezentantilor FEDERATIEI in organismele internationale propusi de catre directorul departamentului, participarea la congrese, intalniri internationale pe probleme de freestyle kickboxing.
13. Prezinta spre aprobare Adunarii Generale raportul de activitate pe anul precedent, executia bugetara si bilantul contabil.
14. Propune si prezinta spre aprobare Adunarii Generale proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli si proiectul anual de activitate al FEDERATIEI.
15. Aproba organigrama FEDERATIEI si politica sa de personal.
16. Aproba normele financiare proprii, normele privind drepturile de deplasare in lei si in valuta ale sportivilor, antrenorilor, oficialilor si alte drepturi banesti pentru acestia (salariu, indemnizatii, premii, prime, etc.) – pentru veniturile proprii.
17. Aproba recompense sau scutiri de taxe pentru membri.
18. Elaboreaza si prezinta spre aprobare Adunarii Generale programele de dezvoltare a bazei materiale a FEDERATIEI.
19. Aproba acte juridice si contracte care angajeaza FEDERATIA, altele decat cele care sunt date in competenta imputernicitilor FEDERATIEI.
20. Controleaza activitatea cluburilor.
21. Aproba afilierea provizorie a structurilor sportive.
22. Decide adoptarea masurilor menite sa asigure buna desfasurare a activitatii FEDEARTIEI, in conditiile respectarii prevederilor Statutului si a Regulamentelor FEDERATIEI.
23. Elaboreaza si prezinta spre aprobare Adunarii Generale Strategia generala de organizare si dezvoltare a activitatii pe 5 ani.
24. Indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite in Adunarea Generala.

Art. 37. In cazurile in care se constata incalcarea grava a legilor, prevederilor statutului si regulamentelor FEDERATIEI, precum si statutului si regulamentelor proprii de catre organe de conducere ale membrilor afiliati sau persoane din cadrul acestora, Biroul Federal este autorizat sa dispuna suspendarea sau revocarea celor in cauza si organizarea de noi alegeri.
Hotararile Biroului Federal intra in vigoare la termenul stabilit de acesta.

Art. 38. Presedintele reprezinta si angajeaza legal FEDERATIA in relatiile cu autoritatile publice romane, cu federatiile nationale si internationale.
Conduce activitatea Biroului Federal si prezideaza Adunarile Generale.
Stabileste impreuna cu Secretarul General data si ordinea de zi, precum si documentele care se prezinta in sedintele Biroului Federal.
Reprezinta FEDERATIA in relatiile cu autoritatile publice, cu forurile similare din alte tari, cu federatiile internationale, cu forurile continentale ale ramurii de sportului respectiv, cu persoane fizice si juridice romane si straine in limita mandatului acordat de Biroul Federal.
Presedintele este ordonatorul de credite al FEDERATIEI. Presedintele FRFK selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat al FEDERATIEI in conditiile legii, stabileste indatoririle si responsabilitatile acestora, negociaza contractele individuale de munca si decide asupra salarizarii personalului angajat in functie de studii si munca efectiv prestata.
Presedintele incheie acte juridice in numele si pe seama FEDERATIEI, potrivit competentelor acordate prin prezentul Statut si a Regulamentului de Organizare si Functionare al FRFK.
Presedintele organizeaza si conduce activitatea FEDERATIEI in scopul aplicarii hotararilor Adunarii Generale si ale Biroului Federal, a prevederilor, programelor si planurilor de activitate aprobate pentru domeniul coordonat.
Art. 39. Secretarul General – va fi desemnat prin vot de catre Adunarea Generala.
1. Secretarul General organizeaza si conduce activitatea FEDERATIEI in scopul aplicarii hotararilor Adunarii Generale si ale Biroului Federal, a prevederilor, programelor si planurilor de activitate aprobate pentru domeniul coordonat.
2. Stabileste impreuna cu Presedintele, data si ordinea de zi a sedintelor Biroului Federal, pregateste materialele si lucrarile ce urmeaza a fi prezentate in sedinte;
3. Organizeaza controlul si sprijinirea activitatii loturilor reprezentative si a sectiilor afiliate, prezentand Biroului Federal concluzii si propuneri pentru optimizarea activitatii sportive a acestora;
4. Organizeaza, coordoneaza si sprijina activitatea colegiilor si comisiilor centrale.
5. Supune aprobarii Biroului Federal propuneri referitoare la:
a. Programele si planurile de activitate.
b. Proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, situata periodica a executiei bugetare si a asigurarii materiale a activitatii.
c. Componenta nominala a delegatiilor care se deplaseaza in strainatate.
d. Propune indemnizatii si alte recompense pentru sportivi, specialisti sau colaboratori;
e. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare actiune programata a FEDERATIEI.
6. Organizeaza si conduce activitatea personalului salariat din subordine;
7. Reprezinta FEDERATIA în raporturile cu autoritatile publice centrale si locale, cu persoane fizice sau juridice romane sau straine.
8. Semneaza documentele specifice pentru departamentele coordonate.
9. Colaboreaza cu directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, facultati cu profil sportiv, alte institutii sau organizatii.

COMISIA DE CENZORI
Art. 40. Controlul financiar intern al FEDERATIEI este asigurat de Comisia de Cenzori formata din 3 persoane, numite de catre Adunarea Generala, dintre care o persoana trebuie sa fie specializata in domeniul financiar-contabil.
Membrii Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de Cenzori.
Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este pentru o perioada de 5 ani.
Atributiile Comisiei de Cenzori sunt:
a. verifica modul de administrare a patrimoniului FEDERATIEI; intocmeste rapoarte pe care le prezinta Adunarii Generale;
b. indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala;
Oricare dintre membrii sai poate participa fara drept de vot la sedintele Biroului Federal si ale Biroului Executiv;
Regulamentul intern de organizare si functionare a comisiei de cenzori se va elabora de membrii comisiei si se va aproba de catre Adunarea Generala.

COMISIA DE APEL
Art. 41. Comisia de Apel se alege de catre Adunarea Generala, prin vot deschis si este alcatuita din 3 persoane – un presedinte si 2 membri.
Comisia de Apel judeca apelurile introduse de membrii FEDERATIEI impotriva hotararilor pronuntate de catre colegiile si comisiile FEDERATIEI.
Comisia de Apel poate hotari aplicarea oricarei sanctiuni prevazute in Statutul si regulamentele FEDERATIEI, cu exceptia excluderii din activitatea sportiva.
Hotararile Comisiei de Apel sunt executorii.
In cazuri exceptionale, pe baza unor probe noi, hatararile Comisiei de Apel pot fi revizuite de Biroul Federal, hotararea acestuia fiind definitiva.

COMISIILE SI COLEGIILE FEDERATIEI
Art. 42. Pentru indeplinirea atributiilor sale, Biroul Federal aproba componenta comisiilor si colegiilor FEDERATIEI ca organe de lucru, specializate pe domenii de activitate. Ele sunt subordonate Biroului Federal.
Aceste comisii si colegii sunt:
• Colegiul Antrenorilor
• Colegiul Arbitrilor
• Comisia Tehnica (organizare competitii, clasificari sportive, acordare grade)
• Comisia de Disciplina
Comisiile si colegiile sus mentionate se stabilesc la nivelul fiecarui departament
Organizarea, atributiile si competentele colegiilor si comisiilor se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare al FEDERATIEI.

CAPITOLUL VII
PERSONALUL SALARIAT AL FEDERATIE
Art. 43. FEDERATIA are stat de functii propriu, care se aproba de Biroul Federal.
Incadrarea si salarizarea personalului salariat se face potrivit legislatiei in vigoare.
Fondurile aferente salarizarii personalului FEDERATIEI pot proveni de la bugetul de stat si din venituri proprii.
Personalul salariat al FEDERATIEI incheie contracte individuale de munca cu Secretarul General al FEDERATIEI.

CAPITOLUL VIII
ASOCIATIILE JUDETENE SI ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI DE FREESTYLE KICKBOXING
Art. 44. Asociatiile Judetene de Freestyle Kickboxng si a Municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii de freestyle kickboxing pentru sporturile din componenta FEDERATIEI, la nivelul fiecarui judet.
Asociatiile Judetene de Freestyle Kickboxing sunt constituite din sectiile cluburilor si asociatiilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea.
Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca asociatii fara scop lucrativ.
La nivelul fiecarui judet se poate constitui, numai cu acordul FEDERATIEI, o singura asociatie judeteana de freestyle kickboxing (sporturi componente).
Obiectivele, drepturile si indatoririle Asociatiilor Judetene decurg din Statutul si Regulamentele FEDERATIEI.
Respectarea Statutului si Regulamentelor FEDERATIEI este obligatorie pentru Asociatiile Judetene si pentru membrii care le compun.
Directiile Judetene pentru Sport si Tineret, respectiv a Municipiului Bucuresti, recunosc si sprijina Asociatiile Judetene si ale Municipiului Bucuresti de Freestyle Kickboxing.
Art. 45. Principalele atributii ale Asociatiilor Judetene de Freestyle Kickboxing, sunt:
a. elaboreaza programe de dezvoltare si promovare a sporturilor de freestyle kickboxing din FEDERATIE la nivelul judetului;
b. stabilesc calendarul sportiv judetean, in raport cu cel national elaborat de FEDERATIE;
c. organizeaza, conduc si controleaza sistemul competitional judetean si omologheaza rezultatele;
d. colaboreaza cu DJST, respectiv DTSMB, cu autoritatile Administratiei Publice Locale, cu alti factori interesati in vederea dezvoltarii bazei materiale destinate practicarii artelor martiale;
e. asigura si administreaza mijloacele financiare si materiale proprii conform prevederilor legale ale statutului, regulamentelor si normelor proprii;
f. exercita autoritatea disciplinara asupra activitatii de freestyle kickboxing la nivel judetean in conformitate cu Statutul si Regulamentele FEDERATIEI, precum si cu prevederile Statutului si Regulamentelor proprii.
Membrii afiliati ai unei asociatii judetene de freestyle kickboxing care nu au personalitate juridica, sunt reprezentati la Adunarea Generala a FEDERATIEI de catre delegatul asociatiei.

CAPITOLUL IX
LIGILE PROFESIONISTE DE FREESTYLE- KICKBOXING
Art. 46. Activitatea profesionista in domeniul freestyle kickboxing se desfasoara in conformitate cu prevederile legilor in vigoare.

CAPITOLUL X
MIJLOACELE FINANCIARE SI MATERIALE
Art. 47.
1. Veniturile, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura ale FEDERATIEI sunt cuprinse intr-un buget propriu.
2. Administrarea bugetului de venituri si cheltuieli se va face astfel:
a. potrivit competentelor stabilite in Statutul si Regulamentele FEDERATIEI si in conformitate cu prevederile normelor proprii in materie aprobate de Biroul Federal;
b. potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea programelor FEDERATIEI, ca structura sportiva fara scop lucrativ, de utilitate publica;
3. Capitolul venituri, bugetul anual cuprinde:
a. venituri proprii, precum si sume destinate finantarii unor programe sportive de utilitate publica
b. sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe baza de programe a FEDERATIEI, in calitatea sa legala de structura sportiva de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica;
c. alte surse;
4. Bugetul anual se aproba de Adunarea Generala a FEDERATIEI.
5. Exercitiul financiar al FEDERATIEI se desfasoara pe parcursul unui an fiscal, in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie a fiecarui an, intocmindu-se un bilant contabil anual;
a. In conformitate cu prevederile legii, FEDERATIA este scutita de impozite si taxe locale.
b. Soldurile anuale rezultate din executia bugetara se reporteaza in anul urmator.
• FEDERATIA, care este structura sportiva cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, este scutita de impozitul pe profit atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa in scopul realizarii obiectivelor pentru care a fost autorizata, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari, precum si alte cheltuieli de functionare.
Art. 48
1. Sursele de finantare si baza materiala a FEDERATIEI sunt constituite in conformitate cu prevederile legilor in vigoare.
2. Veniturile obtinute provin din:
a. sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu organele administratiei publice centrale si/sau locale, dupa caz;
b. cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
c. cotizatii, taxe, penalitati, potrivit prevederilor Statutului si Regulamentelor proprii;
d. taxe din transferul sportivilor;
e. donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;
f. venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate al FEDERATIEI;
g. alte venituri, in conditiile legii.
3. FEDERATIA poate detine in proprietate, in administrare directa, in folosinta si/sau prin inchiriere mijloace materiale necesare activitatii sale: imobile, baze si terenuri sportive, constructii si spatii pentru sport, instalatii si dotari specifice, mijloace de transport, spatii de cazare si masa pentru sportivi.
4. FEDERATIA poate primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.
5. Dobandirea si administrarea mijloacelor financiare si materiale ale FEDERATIEI se va face in conditiile legii.
6. FEDERATIA dispune de bunurile aflate in proprietatea sa si poate incheia contracte de imprumut cu conditia ca aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizarea obiectului sau de activitate.
7. FEDERATIA are organisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si patrimoniului constituite conform legii, a Statutului si Regulamentelor proprii.
8. FEDERATIA se supune verificarilor financiare potrivit legii si Statutului propriu.
Art. 49. FEDERATIA detine in exclusivitate:
a dreptul de folosinta asupra siglei si emblemei proprii;
b. dreptul asupra imaginii individuale sau de grup a sportivilor sai atunci cand acestia participa la competitii in numele FEDERATIEI;
c. drepturile de reclama, de publicitate si transmisii radio/televizate la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa.
Aceste drepturi pot fi cesionate de catre FEDERATIE in conditiile legii.
Art. 50. Membrii asociati ai FEDERATIEI platesc anual o cotizatie fixa care trebuie sa fie achitata integral pana la data de 31 martie a anului respectiv. Achitarea cotizatiei dupa aceasta data atrage penalizari care vor fi stabilite in Adunarea Generala.
Cuantumul cotizatiei anuale este aprobat de Adunarea Generala la propunerea Biroului Federal.
Neachitarea de catre membrii asociati ai FEDERATIEI a taxelor si cotizatiilor anuale pana la sfarsitul anului calendaristic conduce la pierderea calitatii de membru asociat si implicit suspendarea din orice activitate a FEDERATIEI, inclusiv la ridicarea dreptului de participare in competitii interne si internationale, precum si suspendarea dreptului de reprezentare in organele FEDERATIEI.

CAPITOLUL XI
COMPETITII
Art. 51. FEDERATIA este singura structura sportiva care are dreptul sa organizeze sau sa aprobe organizarea de competitii interne si internationale pe teritoriul Romaniei, pentru sporturile componente (prevazute la art.4).
La competitiile interne vor participa numai sportivii legitimati la FEDERATIE, inscrierea in competitie fiind conditionata de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unitatile de medicina sportiva.
Conditiile de legitimare, drepturile si obligatiile sportivilor legitimati, precum si conditiile de desfasurare a competitiilor vor fi prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare al FEDERATIEI.
1. Biroul Federal adopta regulamentele care stabilesc conditiile de participare si de organizare a competitiilor.
2. Membrii FEDERATIEI se angajeaza sa respecte regulamentele competitiilor precum si alte decizii ale organelor FEDERATIEI.
3. FEDERATIA autorizeaza inscrierea si participarea loturilor nationale de stil la competitiile internationale.
4. FEDERATIA autorizeaza participarea membrilor sai la competitiile si stagiile internationale, in urma cererii scrise a acestora, cerere care va contine invitatia din partea organizatorilor, data si locul desfasurarii, conditiile financiare, etc.
5. FEDERATIA are competenta exclusiva sa organizeze intalniri ale loturilor nationale ale departamentelor cu echipe similare ale altor federatii nationale, in urma unui protocol semnat intre federatii.
6. Membrii fondatori si membrii asociati ai FEDERATIEI pot contacta, organiza si disputa intalniri amicale sau oficiale ale cluburilor din tara sau din alte tari numai cu aprobarea FEDERATIEI. Aceste intalniri nu trebuie sa aduca prejudicii derularii normale a activitatii sportive a FEDERATIEI.

CAPITOLUL XII
AUTORITATEA DISCIPLINARA
Art. 52.1. Autoritatea disciplinara in activitatea FEDERATIEI se exercita deplin si legitim potrivit: Statutului si Regulamentelor FEDERATIEI;
52.2. Prin delegare, conform art. 49.2 din Legea Educatiei Fizice si Sportului, actiunea de supraveghere si control se poate exercita de catre FEDERATIE pentru toate structurile sportive afiliate.
52.3. Exercitarea autoritatii disciplinare se realizeaza prin:
a. un sistem coerent de sanctiuni gradat in functie de gravitatea faptelor;
b. diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei sanctiuni pentru aceeasi fapta;
c. cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza, agraveaza raspunderea faptuitorului si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii.

CAPITOLUL XIII
COMBATEREA VIOLENTEI SI A DOPAJULUI IN SPORT
Art. 53. Fair-play si toleranta in sport: sunt conceptele foarte des intilnite si care au la baza educatia. Reprezinta un mod de comportament, un concept moral, o scoala pentru viata in societate.
FEDERATIA militeaza pentru formarea si modelarea tuturor categoriilor de iubitori si practicanti ai sportului in spiritul de toleranta si fair-play, in cultivarea sportului pentru sanatate, educatie si recreere ca parte integranta a modului de viata.
FEDERATIA sustine eliminarea in cadrul activitatilor sportive a oricaror manifestari de intoleranta, violenta sau rasism si va sanctiona incalcarea acestor principii prin masurile dictate de Biroul Federal si care vor fi prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare al FEDERATIEI.
Art. 54. Dopajul in sport constituie o amenintare grava pentru sport, pentru sanatatea fizica si morala a sportivului.
FEDERATIA promoveaza masurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor si va pedepsi, potrivit reglementarilor legale in vigoare, orice persoana din cadrul FEDERATIEI care va fi depistata ca folosind sau administrand substante interzise.

CAPITOLUL XIV
MASURI DISCIPLINARE
Art. 55. Nerespectarea Statutului, Regulamentelor, Hotararilor sau Deciziilor FEDERATIEI de catre membrii acesteia precum si de catre oficiali sunt pedepsite pe plan discplinar.
Art. 56. Masurile disciplinare pentru structurile sportive sunt:
a. avertisment;
b. amenda;
c. anularea rezultatelor competitiilor organizate de acestea;
d. ridicarea temporara a dreptului de a organiza competitii;
e. excluderea din activitatea competitionala pe o anumita perioada de timp;
f. excluderea din FEDERATIE.
Art. 57. Masurile disciplinare aplicabile persoanelor fizice (sportivi, specialisti, etc.) sunt:
a. avertisment;
b. amenda;
c. suspendarea temporara din activitatea competitionala;
d. suspendarea definitiva din activitatea competitionala;
e. suspendarea din functiile detinute in cadrul FEDERATIEI pe anumite perioade de timp;
Masurile disciplinare pt fi cumulate si legate intre ele.
Art. 58. Competenta solutionarii abaterilor disciplinare si sanctionarii celor in cauza revine:
1. Comisiilor centrale ale FEDERATIEI, in prima instanta, in functie de compatibilitatea dintre atruibutiile specifice fiecareia, natura cazului respectiv si ocupatia in activitatea sportiva a persoanelor implicate;
2. Comisiei de Apel a FEDERATIEI pentru apelurile impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta;
3. Biroului Federal al FEDERATIEI pentru pentru recursul la deciziile Comisiei de Apel precum si pentru sanctiunile dictate propriilor sportivi de catre cluburi.
Biroul Federal este autorizat sa confirme, sa modifice sau sa anuleze deciziile instantelor disciplinare ale FEDERATIEI privitoare la abaterile disciplinare precum si sa adopte hotarari proprii in legatura cu acestea, potrivit prevederilor regulamentare.
Biroul Federal emite Regulamentul Disciplinar referitor la natura abaterilor si sanctiunilor disciplinare, instantele disciplinare ale FEDERATIEI si competentele lor, procedura disciplinara, modul de solutionare a cauzelor si adoptarea deciziilor de sanctionare a celor vinovati. Sanctiunile ce se vor aplica vor fi cuprinse in Regulamentul de Organizare al FEDERATIEI si vor fi in concordanta cu prevederile Legii Educatiei Fizice si Sportului.

CAPITOLUL XV LITIGII
Art. 59. Membrii FEDERATIEI precum si membrii cluburilor din care acestia fac parte nu au permisiunea sa aduca in fata unei instante judecatoresti litigiile de natura sportiva cu FEDERATIA sau cu un membru al acesteia. Ei trebuie sa supuna oricare din aceste litigii jurisdictiei FEDERATIEI mentionate la art. 55 din prezentul Statut, unei comisii de arbitraj stabilita de comun acord sau, in ultima instanta Comitetului International de Arbitraj Sportiv. In cazul in care partile aflate in litigiu nu pot cadea de acord asupra competentei Comisiei de Arbitraj, Biroul Federal are dreptul sa ia o decizie. Aceasta decizie este definitaiva si obligatorie. Membrii FEDERATIEI precum si membrii cluburilor din care acestia fac parte sunt obligati sa respecte deciziile luate de organele de jurisdictie ale FEDERATIEI, Comisiilor de Arbitraj sau de catre Biroul Federal ca ultima instanta de apel din cadrul FEDERATIEI.
Nerespectarea prevederilor de mai sus se sanctioneaza potrivit dispozitiilor din prezentul Statut.

CAPITOLUL XVI RETRAGEREA DIN FEDERATIE, DIZOLVAREA, PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU, SUSPENDAREA SI EXCLUDEREA MEMBRILOR
Art. 60. Orice Membru care doreste sa se retraga din FEDERATIE va trimite o comunicare scrisa Secretariatului General. Calitatea sa de Membru va inceta imediat, dar nu se vor restitui taxele de membru platite.
Hotararea de retragere sa fie transmisa Biroului Federal prin scrisoare recomandata sau inmanata de catre Presedintele respectivei structuri sportive Secretariatului General al FEDERATIEI.
Cererea de retragere nu poate fi accepata decat daca membrul respectiv si-a achitat toate obligatiile financiare fata de FEDERATIEI.
Retragerea unui membru se consemneaza in Registrul de Procese Verbale ale Biroului Federal si se aduce la cunostinta proximei Adunari Generale.
Structura sportiva a carei retragere a fost consemnata de catre Biroul Federal isi pierde calitatea de membru al FEDERATIEI si toate drepturile conferite de aceasta calitate.
Art. 61. Dizolvarea unui membru se aproba de catre Adunarea Generala a acestuia, in conformitate cu propriul statut. Dupa dizolvare, structura sportiva are obligatia sa transmita Biroului Federal al FEDERATIEI hotararea de dizolvare in termen de maxim 5 zile de la adoptarea acesteia, care, la randul sau va informa Adunarea Generala a FEDERATIEI.
Prin dizolvare, structura sportiva isi pierde automat calitatea de membru al FEDERATIEI.
Art. 62. Daca un membru fondator sau membru asociat al FEDERATIEI incalca in mod grav si repetat Statutul, Regulamentele, Hotararile si Deciziile FEDERATIEI, Biroul Federal poate sa-i suspende drepturile sau il poate exclude din FEDERATIE.
Un membru suspendat este privat de dreptul de vot in Adunarea Generala pana la ridicarea sanctiunii. De asemenea, nu poate avea contacte privitoare la activitatea FEDERATIEI.
Art. 63. Un membru poate fi exclus din FEDERATIE pentru urmatoarele:
a. incalcarea grava a Statutului, Regulamentelor, Hotararilor si Deciziilor FEDERATIEI;
b. ultragii grave la adresa FEDERATIEI sau la adresa oricarui membru al acesteia;
c. neindeplinirea obligatiilor financiare fata de FEDERATIE timp de 2 ani consecutiv.
In cazurile de mai sus Biroul Federal poate adopta masura de excludere a membrului in cauza cu o majoritate simpla de 2/3 din numarul membrilor.
Membrii FEDERATIEI care isi pierd aceasta calitate, nu au niciun drept asupra patrimoniului social al FEDERATIEI.
Art. 64. Pentru abateri grave oficialii pot fi exclusi din activitatea FEDERATIEI de catre Biroul Federal. Aceasta hotarare se poate pronunta cu jumatate plus unul din voturile membrilor Biroului Federal.

CAPITOLUL XVII
DIZOLVAREA FEDERATIEI SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI
Art. 65. Dizolvarea FEDERATIEI poate fi hotarata numai de catre Adunarea Generala convocata si facuta cunoscuta conform prevederilor prezentului Statut.
Hotararea de dizolvare se va adopta cu 2/3 din totalul voturilor membrilor FEDERATIEI.
O cerere de dizolvare nu poate fi admisa ca cerere de urgenta sau ca cerere de modificare sau de completare a altei cereri.
Odata cu hotararea de dizolvare trebuie luata o decizie privind folosirea patrimoniului, cu votul a minimum 2/3 din totalul membrilor FEDERATIEI. Fara o asemenea decizie dizolvarea nu are efect.
In situatia dizolvarii, patrimoniul nu se poate imparti in niciun caz intre membrii FEDERATIEI.
Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare, bunurile ramase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat cu scop identic sau asemanator, ori in lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentand in stat interesele servite de persoana juridica dizolvata.

CAPITOLUL XVIII
DISPOZITII FINALE
Art. 66. FEDERATIA colaboreaza cu organismele din tara si strainatate in realizarea obiectului sau de activitate.
Art. 67. Biroul Federal decide in toate cazurile neprevazute in prezentul Statut corespunzator dispozitiilor in materie ale federatiilor internationale corespondente. Daca aceste dispozitii nu exista, Biroul Federal va decide conform regulilor de drept.
Deciziile Biroului Federal sunt definitive si obligatorii.
Art. 68. Prezentul Statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare, legea aplicabila fiind cea romana.

CAPITOLUL XIX
Art. 69. Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generala a FEDERATIEI in sedinta din data de 20.08.2016.
Prezentul Statut a fost redactat in Bucuresti, astazi, data atestarii, in 7 (sapte) exemplare originale.
PRESEDINTE
Adrian DEJANU